Drony to bezzałogowe jednostki latające, które w przeciągu kilka lat opanowały rynek. Można je obecnie nabyć w wielu sklepach, takich jak chociażby https://www.drony.net/category/drony-dji, których oferty są naprawdę szerokie. Z dronów korzystają dziś zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, może mogą być wykorzystywane do bardzo różnych celów. Najczęściej służą do obserwacji terenu z wysokości lub nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. Ich zastosowanie nie ogranicza się jednak do jednego czy kilku działań. Są to bardzo wszechstronne urządzenia, które warto posiadać. Zanim podejmie się decyzję o zakupie jednego modelu dla siebie, należy wiedzieć, na jakich zasadach można używać takiego sprzętu. Czy potrzebna jest do tego licencja lub inne stosowne dokumenty?

Czy trzeba mieć pozwolenie na latanie dronem?

Według ogólnie przyjętych w Polsce zasad, jeżeli loty mają charakter rekreacyjny lub sportowy, wówczas nie jest konieczne posiadanie żadnego dokumentu poświadczającego o odbyciu szkoleń czy uzyskaniu ważnych zaświadczeń. Dotyczy to dronów, których masa nie przekracza 600 g. W przypadku większej wagi użytkownik jest zobowiązany zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy, a także nie mniejszą niż 30 m od ludzi. Jeśli jednak drony zostaną wykorzystane w celach zarobkowych, na przykład w ramach działalności gospodarczej, wtedy trzeba posiadać specjalne świadectwo kwalifikacji UAVO, które uprawnia do latania dronem w dowolnym miejscu bez zezwoleń i urzędowych papierów.