Kluczowe w branży spożywczej jest przestrzeganie zasad HAACP, czyli analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Przepisy dotyczą przechowywania żywności, jej ekspozycji, jak i pozostałych elementów, które mają z nią bezpośredni związek. Znajduje się tam również zapis o akcesoriach biurowych. W związku z tym wszystkie długopisy, jak i ołówki powinny spełniać określone normy. HAACP to wszystkie podejmowane działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację oraz określenie skali zagrożenia z perspektywy wymagań zdrowotnych i ryzyka pojawienia się tychże zagrożeń. Zasady uwzględniają poszczególne etapy produkcji, jak i sprzedaż żywności. Co więcej, system określa sposoby eliminacji i zmniejszenia zagrożeń oraz wskazuje zakres konkretnych działań korygujących.

Akcesoria biurowe a HAACP

Co wspólnego mają akcesoria biurowe z bezpieczeństwem żywności? Okazuje się, że wiele. W związku z tym dostępne są w sprzedaży długopisy wykrywalne przez wykrywacz metali lub rentgen, który znajduje się w zakładzie produkcyjnym. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w branży spożywczej. Szczególnie w zakładach, w których do zmniejszenia zagrożenia zanieczyszczeniami fizycznymi stosuje się detektor metali. Jednak nie tylko. Różne modele długopisów wykrywalnych, takie jak np. dostępne na stronie https://produkty-wykrywalne.pl/dlugopisy-wykrywalne, wykorzystywane są także w przemyśle farmaceutycznym. W każdym z tych przypadków muszą jednak spełniać one określone normy, które pozwalają na ich bezpieczne stosowanie w określonych warunkach.