Dorosłe dziecko alkoholika ma wiele problemów. Do najczęstszych należą:

Niska samoocena

Niska samoocena, mimo że dorosłe dziecko wie, że jest dobrym człowiekiem i jest w stanie odnieść sukces w wielu sprawach.

Lęk o powodzenie

Lęk o powodzenie w związkach (w tym w małżeństwie). Lęk ten może być związany z obawą przed porzuceniem przez partnera lub obawą, że partner stanie się taki jak rodzic alkoholik. Dzieci alkoholików często mają trudności z zaufaniem ludziom i tworzeniem głębokich więzi emocjonalnych z innymi. Mogą również odczuwać wstyd z powodu dorastania w rodzinie alkoholowej oraz poczucie nieadekwatności jako rodzice. Ponadto mogą czuć się winni z powodu wszelkich niedociągnięć, które dostrzegają u swoich dzieci.

Zaburzenia emocjonalne

Depresja i inne zaburzenia emocjonalne, takie jak zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), zaburzenia odżywiania itp. Te mogą być śledzone z powrotem do dzieciństwa nadużycia i zaniedbania, które były zbyt bolesne dla małego dziecka, aby zrozumieć lub zaakceptować, więc represja była używana jako mechanizm obronny przed tymi bolesnymi wspomnieniami. Jeśli zachowanie nie jest traktowane wystarczająco wcześnie, może stać się przewlekłym stanem, który będzie miał wpływ na codzienne funkcjonowanie jako osoba dorosła.

Jeśli szukasz odpowiedniej pomocy, to terapia DDA Kraków, jest miastem, w którym ją dostaniesz.