Testy psychometryczne przeprowadzane są w celu pomiaru zdolności umysłowych, predyspozycji i osobowości danej osoby. Testy te są podawane osobom, które starają się o pracę lub chcą dowiedzieć się więcej o swojej osobowości.

Testy psychometryczne mogą być podawane przez psychologów, psychiatrów, doradców klinicznych lub doradców zawodowych. Są one również często wykorzystywane przez pracodawców jako część procesu rekrutacji, a także przy tworzeniu ścieżki awansu, dla już zatrudnionych osób w firmie.

Celem testów psychometrycznych jest określenie, czy dana osoba posiada umiejętności, wiedzę i zdolności wymagane do wykonywania określonej pracy lub ścieżki kariery. Taki test psychometryczny zazwyczaj mierzy zdolności poznawcze, takie jak pamięć, rozumowanie i umiejętność rozwiązywania problemów; cechy osobowości, takie jak stabilność emocjonalna, sumienność i ugodowość; oraz umiejętności społeczne, takie jak umiejętność pracy w zespole i zdolności komunikacyjne.

Dlaczego potrzebujemy testów psychometrycznych?

Testy psychometryczne mogą być wykorzystywane aby:

  • zidentyfikować obszary, w których poszczególne osoby potrzebują wsparcia i rozwoju,

  • ocenić, czy szkolenie było skuteczne, czy nie,

  • usprawnić proces selekcji nowych pracowników i kandydatów do awansu.