Zachowanie bezpieczeństwa jest podstawą funkcjonowania każdego miejsca pracy i jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Podstawowe reguły BHP, czyli bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, są regulowane prawnie. Każdy pracodawca ma w obowiązku zapewnienie swoim pracownikom pracę w miejscu niezagrażającym ich życiu i zdrowiu, a w przypadku występowania zagrożenia zapewnić im wszelkie środki ostrożności. Realizowanie tego obowiązku wymaga zaopatrzenia się w odpowiednie urządzenia, znaki lub ochronne ubrania robocze. Miejscem, gdzie można zakupić wszelkie potrzebne w tym celu przedmioty, jest sklep przeciwpożarowy.

Tablice informacyjne podstawą bezpieczeństwa.

Jednymi z podstawowych wymogów, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach, są znaki BHP, które umieszczane w odpowiednio wyznaczonych punktach umożliwiają każdemu działanie odpowiednie do zaistniałej sytuacji. Ich stosowanie jest wymagane przez polskie prawo oraz przepisy BHP. Używanie uniwersalnych, zatwierdzonych znaków i piktogramów pozwala na łatwe rozpoznanie ich znaczenia. Najprostszą kategoryzacją znaków jest ich podział na znaki zakazu, nakazu oraz ostrzegawcze. Pierwsze z nich informują o ograniczeniach, wprowadzanych w celu zachowania bezpieczeństwa w danym miejscu. Znaki nakazu przekazują informację o wymaganych zachowaniach, natomiast znaki ostrzegawcze zawiadamiają o ewentualnych niebezpieczeństwach. Poza tymi podstawowymi znakami BHP wyróżnia się również znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, informacyjne, podłogowe oraz inne, obrazujące kwestie związane z bezpieczeństwem w wyspecjalizowanych budynkach.