Prace wyburzeniowe są nieodłącznym elementem przebudowy domu jednorodzinnego lub mieszkania. Powinny być zawsze wykonywane według dokładnego projektu architektonicznego. Ogromne znaczenie ma również nadzorowanie poszczególnych czynności przez wykwalifikowanego inżyniera z odpowiednimi uprawnieniami. Z ofertą profesjonalnych usługw zakresie prac wyburzeniowych można zapoznać się na https://www.remontywarszawa-remo.pl/.

Stosowanie się do zasad BHP to priorytet

Planowanie prac wyburzeniowych należy rozpocząć od sporządzenia projektu obejmującego zakres i kolejność czynności, szczegółowe rysunki techniczne oraz sposoby tworzenia wzmocnień konstrukcyjnych. Kolejnym krokiem jest ogrodzenie terenu, zabezpieczenie wszelkich przejść i oznakowanie przestrzeni tablicami informacyjnymi. Trzeba również wyznaczyć konkretne miejsce na składowanie materiałów budowlanych i ustalić punkty zrzucania gruzu – najlepiej nadają się do tego kontenery ustawione pod specjalnymi rynnami zsypowymi. Konieczne jest ponadto odłączenie obiektu od sieci telefonicznej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.