Kredyt z dofinansowaniem to gwarancja niższych kosztów związanych z konkretną inwestycją. Z możliwości tej mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć związanych inwestycją o charakterze społecznym, ekologicznym lub rozwojowo-modernizacyjnym.

Różne źródła finansowania zewnętrznego

Dofinansowanie do kredytu może pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej są to fundusze z budżetu państwa lub środki unijne. Istotnym czynnikiem jest w tym przypadku docelowe przeznaczenie pozyskanych pieniędzy, a także rodzaj i przeznaczenie kredytu. Z dotacji korzystają przede wszystkim instytucje oraz przedsiębiorstwa. Szansę na pomoc finansową mają także osoby prywatne, prowadzące działalność rolniczą lub w branży produkcyjno-usługowej.

Chcąc otrzymać dofinansowanie, należy wykazać zasadność planowanej inwestycji oraz zakładane korzyści, jakie przyniesie konkretne przedsięwzięcie. Pozyskane środki można przeznaczyć np. na wymianę pieca c.o., termoizolację, fotowoltaikę czy rozbudowę budynków mieszkalnych i gospodarczych. Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na konkretne przedsięwzięcie. Co więcej, po zakończeniu zadania konieczne jest przedstawienie instytucji wspierającej działanie pełnego rozliczenia finansowego, ze wskazaniem faktycznego przeznaczenia pozyskanych środków.

Poszukując informacji dotyczących dofinansowania do kredytów, warto odwiedzić stronę https://adakcompany.pl – w zasobach witryny można znaleźć wiele przydatnych informacji i wskazówek w przedmiotowej kwestii.