W ostatnich latach w naszym kraju jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne podmioty specjalizujące się w doradztwie biznesowym. Ich popularność wynika z faktu, że konkurencja na rynku jest ogromna i firmom coraz trudniej utrzymać się na nim bez podejmowania konkretnych działań, np. promocyjnych. Fachowcy funkcjonujący w sferze doradztwa opracują dla nas kompleksową strategię, której celem jest poprawienie płynności finansowej i podniesienie pozycji. Jednym z bardziej znanych i cenionych specjalistów jest Magdalena Leszczyńska, świadcząca usługi na terenie stolicy. 

Prosty sposób na szybki i efektywny rozwój przedsiębiorstwa

Z doradztwa biznesowego powinni korzystać zwłaszcza właściciele firm, którzy nie mają pomysłu na dalszy rozwój, zmagają się z problemami w komunikacji między pracownikami i potrzebują natychmiastowych zmian, ponieważ ich biznes nie przynosi oczekiwanych zysków. Specjaliści zewnętrzni rozpoczną swoją pracę od dokładnego przeglądu i analizy całej organizacji, a następnie zarekomendują określone działania we wszystkich lub wybranych działach – np. call center, produkcji, marketingu czy sprzedaży. Doradztwo bardzo często przyjmuje formę warsztatów i konsultacji ściśle powiązanych z tzw. mentoringiem. Koncentruje się na zmianie dotychczasowej postawy zarówno właścicieli, jak i pracowników.

Profesjonalne biznesowe porady są zazwyczaj udzielane w trakcie kilkugodzinnych sesji organizowanych średnio co tydzień i obejmują okres od pół roku do kilkunastu miesięcy. Do kluczowych korzyści wynikających z doradztwa zaliczamy: znaczne zwiększenie przychodów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, obniżenie wskaźnika rotacji i nieobecności pracowników, ograniczenie sytuacji kryzysowych, poprawę satysfakcji klientów oraz odciążenie najważniejszych osób w organizacji od zwykłych zadań operacyjnych (głównie na rzecz strategicznych).