Usługi księgowe świadczone są przez księgowych, którzy przygotowują sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe. Usługi te różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Chcąc zatrudnić odpowiednich księgowych warto zajrzeć na stronę http://www.ephemeris.com.pl/o-firmie-c-373.html. Poniżej znajduje się lista usług księgowych:

Audyty

Audyty są przeprowadzane w celu zapewnienia, że aktywa, pasywa i konta kapitałowe są dokładnie podane w Państwa sprawozdaniach finansowych. Audyty mogą być wykonywane jako część rocznego przeglądu lub jako część większego przeglądu dokumentacji księgowej Twojej firmy.

Księgowość

Księgowi analizują informacje otrzymane z różnych źródeł i przygotowują sprawozdania finansowe dla firm i osób prywatnych. Opracowują również budżety, monitorują wydatki i wydają zalecenia dotyczące usprawnień w przyszłości.

Przygotowanie podatkowe

Usługi przygotowania podatkowego obejmują przygotowanie deklaracji podatku dochodowego dla osób fizycznych lub firm, a także organizacji non-profit, takich jak kościoły lub organizacje charytatywne. Możesz również skorzystać z tych usług, aby złożyć kwartalne szacunkowe podatki, jeśli spodziewasz się, że będziesz winien pieniądze przy składaniu zeznania podatkowego na koniec roku.

Księgowość

Księgowi rejestrują transakcje w dziennikach lub księgach rachunkowych i umieszczają je na kontach księgi głównej zgodnie z wcześniej ustalonym systemem rejestracji numerów zwanym podwójną księgowością. Księgowi uzgadniają również wyciągi bankowe i innych zapisów finansowych z kontami księgi głównej i przygotowują raporty pokazujące saldo na każdym koncie. Analizują również transakcje w celu wykrycia trendów i błędów, jak również identyfikują potencjalne obszary, w których procedury księgowe powinny zostać zmienione lub ulepszone.