Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem nieopłaconych przez kontrahentów faktur. Taka sytuacja może zagrozić płynności finansowej firmy. Dlatego przedsiębiorcy szukają skutecznych sposobów na odzyskanie swoich należności. Skutecznym rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w windykacji należności.

Odzyskanie długu samodzielnie

W pierwszej kolejności przedsiębiorcy próbują odzyskać swoje należności samodzielnie. Najczęściej polega to na wysyłaniu kolejnych monitów i wezwań do zapłaty. Niestety bardzo często tego typu działania okazują się nieskuteczne. Przedsiębiorcy decydują się zatem na skorzystanie z usług firm windykacyjnych. Pamiętać jednak należy, że firmy windykacyjne nie mają szczególnych środków i możliwości do zmuszenia dłużnika do spłaty swojego zobowiązania. Tu często ich rola także ogranicza się do wysyłania kolejnych wezwań do zapłaty. Inną możliwością jest rejestr dłużników online, do którego wpisać można swojego dłużnika.

Pomoc kancelarii prawnej

Najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie długu jest skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Ta swoją pracę rozpoczyna od działań przedsądowych. Daje to możliwość dłużnikowi na porozumienie się z nami i ustalenie spłaty na podstawie ugody. Jeśli te działania nie przynoszą skutku, wówczas kancelaria prawna przekazuję sprawę na drogę sądową. W ten sposób uzyskuje sądowy nakaz zapłaty, który kieruje do kancelarii komorniczej. Ważne jest jednak, aby wybrać kancelarię prawną posiadającą doświadczenie w odzyskiwaniu długów.

Przykładem mogą być choćby kancelarie, które znaleźć można na stronie: https://system3000.pl/kancelarie/.