Cięcie i skrawanie

Metal to materiał, który może być obrabiany na wiele sposobów, dzięki czemu znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Podstawowym sposobem obróbki jest cięcie. Obecnie do uzyskania wymaganych kształtów i wymiarów coraz częściej wykorzystuje się urządzenia laserowe. Laser doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się precyzja i dokładność. Innym sposobem obróbki metali jest skrawanie. Proces skrawania może obejmować toczenie, frezowanie i szlifowanie. Jednym z metali często poddawanych skrawaniu jest miedź. Obróbka miedzi jest stosunkowo łatwa ze względu na dużą miękkość tego materiału. 

Obróbka plastyczna i malowanie

Metale mogą być także poddawane obróbce plastycznej, która może być wykonywana na zimno lub na gorąco. Do obróbki plastycznej zalicza się kucie, tłoczenie, ciągnienie oraz gięcie. Kucie to nadawanie metalowym elementom określonego kształtu poprzez uderzanie, nacisk lub zgniatanie. Tłoczenie umożliwia kształtowanie metalu bez dokonywania zmian jego spójności. W wyniku ciągnienia dochodzi do kontrolowanego wydłużania materiału i zmniejszania się jego średnicy. Gięcie to proces polegający na zmianie kształtu metalu przy zachowaniu jego początkowych wymiarów. W celu ułatwienia całego procesu obrabiany materiał może być poddawany wcześniejszej obróbce hydrotermicznej. Kolejnym sposobem obróbki metali jest malowanie za pomocą farb, lakierów lub naelektryzowanych cząstek farby. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć jak wygląda malowanie proszkowe Kraków jest miejscowością, w której powszechnie przeprowadza się ten rodzaj obróbki.