Tytułowe badania nieniszczące to każdy rodzaj badań, które nie powodują zmian w badanym materiale. Oznacza to, że żadna część obiektu nie jest zmieniana lub uszkadzana podczas procesu badawczego.

Jak badamy?

NDT w swojej najpowszechniej stosowanej formule to badania nieniszczące ultradźwiękowe. W tym rodzaju badania, sonda ultradźwiękowa jest umieszczana przy powierzchni obiektu. Następnie generowane są fale ciśnieniowe, które przechodzą przez obiekt w celu sprawdzenia, czy występują w nim jakiekolwiek skazy lub pęknięcia. Jeśli tak, to pojawią się one jako obszary, w których fale dźwiękowe przestaną przechodzić przez materiał.

NDT może być wykorzystywana do wielu zastosowań:

  • W celu określenia, czy produkt jest zdatny do użytku – na przykład w kontroli wyprodukowanych elementów, takich jak komponenty samolotów, samochodów i statków;
  • w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawowymi – na przykład w monitorowaniu procesów przemysłowych, takich jak rafinacja ropy naftowej;
  • w celu ułatwienia wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach takich jak budynki lub mosty;
  • w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa.

NDT to prawdziwa mnogość form

Inne rodzaje badań nieniszczących obejmują magnetyczną kontrolę cząstek (MPI), płynną kontrolę penetracyjną (LPI), kontrolę penetracyjną barwników (DPI) i badanie radiograficzne (RT). Te rodzaje badań mogą być stosowane do wszystkiego, od kontroli spoin na nowym moście do poszukiwania pęknięć w łopatkach turbin w silniku samolotu przed jego startem do lotu!