Do prawidłowego funkcjonowania maszyn złożonych z wielu elementów niezbędne są mechanizmy, które będą napędzać całą konstrukcję i wprawiać w ruch odpowiednie części. Tymi mechanizmami są układy napędowe, wykorzystywane powszechnie w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki nim mogą działać urządzenia produkcyjne w branży przetwórstwa żywności. Poza tym umożliwiają one funkcjonowanie kopalni, punktów segregacji i recyklingu, oczyszczalni ścieków czy po prostu wielu hal produkcyjnych. Układy napędowe są więc niezwykle istotne i mają ogromny wpływ na efektywność i jakość działania wyposażenia roboczego. Co ważne, układy napędowe można rozróżnić na typy, odmienne pod względem szczegółowej budowy, jak i zasady działania. Jak dokładnie dzielone są układy napędowe?

Jakie są rodzaje powszechnie stosowanych układów napędowych?

W zależności od przeznaczenia maszyn, warunków pracy oraz wielu innych czynników, w konkretnym zakładzie będą stosowane układy elektryczne, hydrauliczne lub pneumatyczne. Pierwsze są zdecydowanie najczęściej wykorzystywane, a ich działanie jest niezwykle proste. Pobierają one energię z sieci elektroenergetycznej, a następnie przetwarzają ją w energię mechaniczną, która napędza urządzenia. Aby układ mogły działań właściwie, potrzebne są w nich odpowiednie silniki. Stosowne jednostki można nabyć, korzystając z ofert firm takich jak Sem Polska, zajmujących się ich dystrybucją i sprzedażą. Jeżeli chodzi o układy hydrauliczne, to w nich czynnikiem przenoszącym energię jest nieściśliwa ciecz, na przykład olej mineralny. Mają one wiele zalet, takich jak chociażby zdolność szybkiej reakcji czy łatwość obsługi i automatyzacji. Układy napędowe pneumatyczne umożliwiają przekazywanie energii przez silnik pneumatyczny, do którego zostaje doprowadzony sprężony gaz.