Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne doprowadzające między innymi wodę, gaz, powietrze, tworzą razem instalacje sanitarną. Najważniejsze instalacje wchodzące w jej skład to: instalacja wodna, gazowa, wentylacyjna, grzewcza i kanalizacyjna. Wyposażony w nie jest każdy budynek. Właściwe rozplanowanie instalacji sanitarnej daje gwarancję poprawnego funkcjonowania.

Instalacja sanitarna bez tajemnic

W skład instalacji sanitarnej wchodzi szereg pomniejszych instalacji. Każda z nich składa się również z różnych części składowych. Na przykład instalacja wodna składa się z wody ciepłej, wody zimnej i wody cyrkulacyjnej. Domowa sieć składa się z kilku sieci, które razem tworzą instalację sanitarną. Każda z sieci wyposażona jest w różnego typu urządzenia. Są to na przykład: pompy, wymienniki, grzejniki, baterie, kotły, rury. Nowoczesne rozwiązania są dedykowane instalacjom sanitarnym w Szczecinie. Prawie wszystkie instalacje tego typu opierają się na rurach.

Pełnią one rolę przesyłową, jak również są łącznikami na poszczególnych poziomach. Na rynku jest duży wybór rur dedykowanych konkretnym instalacjom. Rury użyte w instalacjach mogą przebiegać w pionie lub poziomie. O ich wyborze i specyfikacji można zapoznać się między innymi ze strony: http://www.hmi.info.pl/szczecin-wentylacja-rekuperacja-zdroje-360-hmi-pompy-ciepla-ogrzewanie/.

Sieci grzewcze również są elementem instalacji sanitarnej. Umożliwiają one dopływ ogrzanej wody do odbiorników. Mogą to być kaloryfery, może to być sieć grzewcza poprowadzona rurami na podłodze lub ścianie. Rozprowadzenia sieci sanitarnej, zgodnie z najnowszymi zasadami, najczęściej ukrywa się w bruzdach ściennych.