Nie ma praktycznie takiej dziedziny życia, przemysłu lub usług, w których nie byłyby potrzebne wagi.

W sklepie, u jubilera i w hucie

Spotyka się je nie tylko w sklepach i na targowiskach. Najczęściej są elektroniczne i od razu obliczają należność. Charakteryzujące się dużą dokładnością tego typu urządzenia niezbędne są na przykład w aptekach i stosuje się je również w zakładach jubilerskich. Wagi platformowe doskonale nadają się do przemysłu, a jedną z ich odmian są wagi samochodowe służące na przykład do kontroli ciężarówek na drogach.

Do pomiaru bardzo dużych ciężarów używa się natomiast wag hakowych. Sprawdzają się one między innymi w hutnictwie. Jednym z producentów szerokiej gamy wag jest Pomorskie Centrum Metrologii. Oferuje ono między innymi wagi mikroanalityczne stosowane w laboratoriach badawczych lub pomiarowych, wagi technologiczne i magazynowe dla przemysłu oraz urządzenia do pomiaru ciężaru samochodów i wagonów kolejowych.

Ten obowiązek spoczywa na użytkowniku

Legalizacja wag to również jedna z usług, którą oferuje wspomniane wcześniej PCM. Dotyczy ono praktycznie wszystkich urządzeń tego typu, poza tymi domowymi. Trzeba pamiętać, że obowiązek dbania o legalizację spoczywa na użytkownikach wag. Zwykle powtórne ich sprawdzenie trzeba przeprowadzić po trzech latach od zakupu nowej wagi. Ponowna legalizacja jest zwykle ważna przez kolejne trzy lata.

Wyjątek stanowią wagi sklepowe. Tu okres ten wynosi 25 miesięcy. Czy waga posiada legalizację, mogą sprawdzać urzędnicy z Głównego Urzędu Miar, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej oraz funkcjonariusze Straży Miejskich. Za jej brak grozi mandat w wysokości od 50 do 500 złotych.