Tablica rejestracyjna to specjalna tablica, która umożliwia identyfikację pojazdu. Każdy samochód poruszający się po drodze musi ją posiadać w widocznym miejscu. Zawiera ona unikatowy kod literowo-cyfrowy informujący o regionie, w którym pojazd został zarejestrowany. Każdy kraj na świecie ma swoje własne regulacje prawne dotyczące wyglądu oraz wymiarów tablic rejestracyjnych.

Podstawowe zasady

W przypadku tablicy jednorzędowej jej wymiary muszą wynosić 520×114 mm, a dwurzędowej- 305x214mm. Pierwsza litera umieszczonego na niej kodu oznacza województwo, w którym dokonano rejestracji, a kolejne- powiat lub miasto. Istnieje także możliwość zakupienia tablicy z wybranym przez siebie niestandardowym kodem, ale również w tym przypadku obowiązują pewne ograniczenia. Według przepisów Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11 grudnia 2017 roku tablice rejestracyjne muszą być umieszczone zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu.

Powinny być one zamontowane w specjalnych plastikowych ramkach na środku pojazdu, ale w szczególnych przypadkach możliwy jest także montaż po lewej stronie. Przepis ten nie dotyczy przyczep, ciągników rolniczych, motocykli oraz motorowerów, w przypadku których wystarczy zamontować tablicę tylko z tyłu. Trzeba pamiętać, że muszą one być właściwie oświetlone, w taki sposób, aby po zmroku bez problemu można było je odczytać. W tym celu na ramki montuje się żarówki, które można znaleźć na stronie https://megaled.com.pl/3-lampki-led-tablicy-rejestracyjnej