Praca z wózkiem widłowym wymaga pewnych zasad. Prowadzenie wózka widłowego wiąże się z nabyciem umiejętności, wiedzy, refleksem oraz kompetencjami. Podczas pracy na wózku widłowym nie wolno rozmawiać z innymi osobami oraz przez telefon komórkowy. Każda rozmowa może być powodem wypadku, a to kończy się ranami ludzi lub zniszczeniem towaru. Właściciel magazynu lub hali nie pozwoli sobie na takie straty. Praca na wózku widłowym wymaga także odpowiedniego obuwia bez obcasów, krytego, wygodnego ubrania. Operator wózka widłowego musi mieć swobodę ruchów, aby dobrze prowadzić urządzenie tego rodzaju. Nie można sobie pozwolić na ubiór, który nie jest służbowym uniformem. Wózek widłowy to pojazd, a zatem obowiązujące są takie zasady, jakie stosuje się podczas prowadzenia pojazdu, czyli koncentracja na drodze i prowadzeniu wózka.

Artykuł napisany we współpracy z 4Lifit, sklepem oferującym części do wózków widłowych.