Pomieszczenia czyste znajdują się pod ścisłą kontrolą, która umożliwia poprawny przebieg wielu procesów produkcyjnych. Przede wszystkim wyposażone są one w jednostki wentylacyjno- klimatyzacyjne, będące pomostem dla powietrza zewnętrznego oraz cyrkulowanego. Posiadają również filtry HEPA, które stanowią skuteczną barierę dla powietrza wewnętrznego. W pomieszczeniu znajduje się także śluza osobowa lub osobowo-towarowa, wykorzystywane jest również tzw. okno podawcze, które usprawnia obsługę procesów z transferem drobnych materiałów.

Kontrola według określonych wytycznych

Specjalistyczne przepisy dotyczą również budowy ścian wykonanych z materiałów niepylących, odpornych na działanie czynników chemicznych. Tworząc pomieszczenia typu clean room należy zatem zwrócić uwagę nie tylko na podstawowe aspekty konstrukcji, w tym materiał, z którego produkowane są ściany, jakość filtrów czy efektywność izolacji pomieszczenia, ale również na wyposażenie wewnętrzne. Celem tychże działań jest zapewnienie kontroli nad podstawowymi parametrami pomieszczenia. Więcej informacji o wymogach dla pomieszczeń czystych znajdziesz na stronie internetowej https://ottoindustries.com.pl.