Co to jest?

Klimatyzacja (AC) to proces usuwania ciepła i wilgoci z powietrza, w celu jego schłodzenia. W większości przypadków jest to realizowane przez system chłodzenia. Klimatyzacja może być stosowana zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Co jest jej celem?

Celem klimatyzacji jest zapewnienie komfortu cieplnego poprzez obniżenie temperatury i wilgotności powietrza do akceptowalnego poziomu, przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernym przeciągom, kondensacji pary wodnej oraz powstawaniu pleśni lub bakterii. Chłodzenie zapewniane przez klimatyzator może umożliwić przetrwanie w środowisku, które w innym przypadku byłoby nieznośne, bez narażania się na udar cieplny lub hipotermię.

Klimatyzatory często wykorzystują wentylator do rozprowadzania klimatyzowanego powietrza w przestrzeni mieszkalnej, takiej jak pokój lub budynek. Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) mogą być stosowane zarówno w środowisku mieszkalnym, jak i komercyjnym. Duże systemy HVAC, na przykład te stosowane w budynkach biurowych lub centrach handlowych, mają zazwyczaj wiele stref. Mniejsze systemy HVAC zazwyczaj obsługują pojedyncze pomieszczenia lub małe grupy pomieszczeń w budynku mieszkalnym, ale również mogą mieć wiele stref.

Sposób klimatyzowania pomieszczenia zależy od jego wielkości; większe pomieszczenia mogą wymagać bardziej złożonych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji niż mniejsze.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, to koniecznie sprawdź stronę internetową: https://clima-comfort.com.pl/klimatyzacja/do-domu/.