Prostownik galwaniczny służy do przekształcania napięcia zmiennego w napięcie stałe. Jest on również znany jako prostownik półprzewodnikowy. Termin „galwaniczny” odnosi się do faktu, że prostownik galwaniczny wykorzystuje prąd stały do wykonania pełnego obwodu przez roztwór elektrolityczny. Roztwór ten składa się zwykle z kwasu siarkowego i wody, wraz z innymi chemikaliami.

W jaki sposób funkcjonuje to urządzenie?

W najprostszej formie prostownik galwaniczny wykorzystuje tylko jedno złącze półprzewodnikowe i jeden rodzaj kondensatora elektrolitycznego. Jest on podobny do diody, ale nie posiada rezystora katodowego. Podobnie jak w przypadku diod, niektóre typy prostowników galwanicznych są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej mocy (takich jak te znajdujące się w zasilaczach komputerowych), podczas gdy inne są przeznaczone do zastosowań wymagających małej mocy, takich jak te znajdujące się w przenośnych urządzeniach elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i iPady.

Główna różnica między diodą a prostownikiem galwanicznym polega na tym, że spadek napięcia na diodzie jest stały i wynosi 0,6 V niezależnie od prądu, natomiast napięcie wyjściowe prostownika galwanicznego zależy od prądu: rośnie wraz ze wzrostem prądu obciążenia.

Jakie są jego zalety?

Główną zaletą, jaką posiada prostownik galwaniczny jest to, że może być stosowany zarówno w obwodach prądu przemiennego, jak i stałego. Wiodącym celem tego urządzenia jest przekształcenie napięcia wyjściowego z prądu zmiennego na stały. Kolejną ważną cechą prostownika galwanicznego jest to, że nie wymaga on do swojego działania żadnego zewnętrznego wejścia. Działa on samodzielnie i wytwarza na wyjściu prąd stały.