Prowadnice liniowe, podobnie jak wszystkie inne elementy ruchome, wymagają odpowiedniego smarowania, aby odbywający się na nich ruch był płynny i nie powodował uszkodzeń. Zobaczmy zatem, przed czym dokładnie chroni smar oraz w jaki sposób dobrać najwłaściwszy.

Ochrona przed tarciem, zniszczeniem i korozją

Smary do prowadnic liniowych, które można bliżej poznać pod adresem https://www.centralne-smarowanie.pl/smarowanie_prowadnic, mają za zadanie zmniejszyć tarcie występujące pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi. Dzięki temu sprawiają, że prowadnica nie tyle przesuwa się, co raczej ślizga po powierzchni drugiego elementu przesuwnego. W ten sposób ruch jest płynny, lekki i nie przyczynia się do uszkadzania powierzchni.

Ochrona przed tarciem i zniszczeniem idzie w parze z ochroną przed korozją. Powierzchnia, na której nie ma zadrapań i która nie jest narażona na tarcie, jest znacznie łatwiejsza do zabezpieczenia przed korozją. Dodatkowo smar pokrywa ją cienkim filmem, który ogranicza dostęp wody i powietrza, co tym bardziej zmniejsza szansę na wystąpienie korozji.

Właściwości substancji smarującej

Wszystkie substancje smarujące muszą wykazywać się odpowiednią lepkością, która gwarantuje ich dobre rozprowadzenie i utrzymywanie na miejscu, czyli między prowadnicami. Dodatkowo smar musi być stabilny w zakresie parametrów zewnętrznych, w jakich odbywa się praca, dzięki czemu jego właściwości nie zmieniają się wraz z obniżeniem lub podwyższeniem temperatury czy wilgotności względnej powietrza.