Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie są różne rodzaje prawa rodzinnego i do czego służy. Poniżej znajduje się wyjaśnienie niektórych z najczęstszych terminów, które można usłyszeć w odniesieniu do prawa rodzinnego.

Alimenty 

Alimenty odnosi się do pieniędzy wypłacanych przez jednego małżonka do drugiego po rozwodzie lub separacji. Jest to zwykle przyznawane, aby pomóc zapewnić jeden małżonek, który nie może wspierać się finansowo. Alimenty mogą być tymczasowe lub stałe, co oznacza, że kończą się, gdy osoba otrzymująca je nie potrzebuje ich dłużej lub gdy ponownie wyjdzie za mąż lub wejdzie w nowy związek, który zapewni jej dochód.

Opieka nad dzieckiem 

Opieka nad dziećmi odnosi się do tego, który rodzic ma prawną opiekę nad dziećmi po rozwodzie lub separacji. Oznacza to, że są oni prawnie odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia, edukacji i dobrobytu dziecka. Rodzice mogą dzielić się wspólną opieką, gdzie oboje rodzice mają równe prawa do podejmowania decyzji, lub wyłączną opieką, gdzie tylko jedno z rodziców ma te prawa.

Wsparcie dla dziecka 

Wsparcie dla dzieci to pieniądze płacone przez jednego z rodziców, aby pomóc pokryć koszty wychowania dzieci po rozstaniu z partnerem. Jest to zazwyczaj obliczane na podstawie dochodów każdego z rodziców oraz ilości czasu spędzanego z dziećmi (im więcej czasu spędza się z dziećmi, tym bardziej prawdopodobne jest, że odniesie sukces).

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, o niektórych zagadnieniach, to koniecznie sprawdź witrynę internetową: https://adwokatczestochowa.com/alimenty.