Neonatolog to specjalista zajmujący się badaniem i leczeniem noworodków – głównie w pierwszym miesiącu ich życia. Jego kluczowym zadaniem jest dokonanie szczegółowej oceny stanu zdrowia dziecka po jego narodzinach. Pod uwagę są tutaj brane takie aspekty, jak: prawidłowość pracy serca i oddechu, napięcie mięśniowe, ruchliwość języka, barwa skóry oraz reakcja na drażnienie. Jeśli interesuje nas doświadczony neonatolog Lublin to miasto, w którym takich fachowców znajdziemy co najmniej kilku.

Gwarancja właściwego rozwoju maluszka

Podstawowym badaniem wykonywanym przez neonatologa jest wspomniana już ocena noworodka w skali Agbar. Dokonuje on również dokładnego pomiaru wagi dziecka, a także sprawdza jego głowę, kręgosłup, kolana czy narządy płciowe. W ten sposób jest w stanie ustalić wszelkie nieprawidłowości i na tej podstawie wskazać dalszą diagnostykę lub wyznaczyć konkretną ścieżkę leczenia.

Oprócz tego neonatolog przeprowadza często zaawansowane badania umożliwiające wykrycie następujących chorób:

– zamartwicy urodzeniowej

– zapalenia i perforacji jelit

– zahamowania wzrostu

– zaburzeń w zakresie funkcjonowania mózgu

– dysplazji stawu biodrowego

– wrodzonej polidaktylii