Pierwszym krokiem do zostania pracownikiem ochrony jest odbycie kursu szkoleniowego. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony można odbyć osobiście lub online, a ich celem jest nauczenie Cię umiejętności potrzebnych do pracy w tej dziedzinie.

Istnieją różne rodzaje szkoleń oficerów bezpieczeństwa dostępne. Niektóre są bardziej specjalistyczne niż inne, ale wszystkie obejmują te same podstawowe tematy:

Bezpieczeństwo osobiste 

Obejmuje to samoobronę, pierwszą pomoc, CPR/AED i przechowywanie broni. Niektóre kursy mogą również zawierać informacje na temat zapobiegania przemocy w miejscu pracy.

Kwestie prawne 

Pracownicy ochrony mają dużą swobodę, jeśli chodzi o zatrzymywanie osób łamiących prawo lub naruszających zasady własności, dlatego ważne jest, aby rozumieli swoje prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki swoich klientów i pracodawców. Oprócz ogólnej wiedzy prawnej, kursy te zapewnią również przegląd konkretnych praw, które mają wpływ na pracowników ochrony i ich pracodawców (np. prawa dotyczące wtargnięcia).

Procedury patrolowe 

Procedury patrolowe różnią się w zależności od rodzaju chronionego obiektu i potrzeb jego mieszkańców lub właścicieli, ale istnieją pewne ogólne wytyczne, które mają zastosowanie wszędzie. Na przykład, każdy patrol powinien rozpocząć się od inspekcji terenu pod kątem wszelkich potencjalnych zagrożeń, zanim przejdzie do innych zadań, takich jak inspekcja sprzętu lub sprawdzenie drzwi pod kątem śladów obecności.