Tokarki CNC są obecne w produkcji od dziesięcioleci, ale w ostatnich latach stały się bardziej popularne. CNC to skrót od Computer Numerical Control, co oznacza, że maszyna jest sterowana przez komputer, a nie przez operatora. Tokarka CNC może być używana do wykonywania skomplikowanych części, które byłyby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do wykonania za pomocą operacji ręcznych.

Zalety tokarek CNC są liczne:

Zwiększona dokładność 

Dzięki zastosowaniu cyfrowych odczytów, tokarki CNC mogą osiągnąć znacznie wyższy poziom dokładności niż tokarki ręczne. Ponadto można je zaprogramować tak, aby wykonywały wiele przejść przez dany przedmiot bez konieczności zmiany pozycji lub ustawienia między każdym przejściem. Może to znacznie poprawić wydajność w porównaniu z tokarkami ręcznymi.

Zwiększona produktywność 

Ponieważ mają znacznie wyższy poziom precyzji niż tokarki ręczne, tokarki CNC są w stanie produkować dokładniejsze części na godzinę niż modele ręczne, a jednocześnie wymagają mniejszej liczby operatorów.

Łatwiejsze programowanie i kontrola 

Ponieważ do sterowania tokarkami CNC zamiast człowieka wykorzystywane są komputery, ich programowanie nie wymaga specjalnej wiedzy poza podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera, takimi jak pisanie na klawiaturze i klikanie przycisków na ekranie. Ponadto, ponieważ operator nie musi manipulować maszyną ręcznie, staje się ona znacznie łatwiejsza dla kogoś, kto nie wie, jak obsługiwać maszynę ręczną.