Niejedna osoba ma swoim życiu do czynienia z nieuczciwym postępowaniem ze strony swoich dłużników. Bezskuteczne egzekwowanie roszczeń takich jak niezapłacone faktury, pożyczki lub alimenty nie może jednak trwać w nieskończoność. Wówczas konieczne może okazać się uzyskanie pomocy z zewnątrz. Osobą, która oferuję swoje wsparcie w takich kwestiach jest komornik sądowy, którego praca polega na przeprowadzeniu skutecznego postępowania egzekucyjnego. Na jakie dokładnie usługi można liczyć z jego strony?

Kiedy warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia komornika sądowego?

Komornik sądowy to funkcja publiczna, dlatego służy on wszystkim obywatelom. W ramach jego pracy możliwe jest uzyskanie porad i pomocy przy egzekwowaniu roszczeń pieniężnych czy majątkowych. Komornik zajmie się wykonaniem stosownych orzeczeń sądowych w takich sprawach, postanowień o zabezpieczeniu spadku, a także sporządzeniu inwentarza, czyli wykazu wszystkich aktywów oraz pasywów. 

To jednak nie wszystko, bo oprócz tego komornik osobiście na zlecenie sądu doręcza odpowiednie zawiadomienia adresatom, sporządza protokoły oraz sprawuje nadzór nad ewentualnymi licytacjami, gdy zajdzie konieczność ich przeprowadzenia. Z komornikiem warto skontaktować się zatem wtedy, gdy dłużnicy nie wywiązują się z umów i po prostu nie spłacają swoich zobowiązań. Trzeba pamiętać, że podstawą do rozpoczęcia działania działania komorniczego jest tzw. tytuł wykonawczy, wydawany przez określony sąd. Określa on zaistnienie długu, który powinien zostać uregulowany. 

Przed udaniem się do egzekutora przyjmującego w kancelarii, należy więc załatwić wszelkie niezbędne formalności w sądzie, bo tylko wtedy dalsze procesy będą mogły zostać zrealizowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości można spotkać się z komornikiem przed tym faktem, aby upewnić się, że wszystko przebiega prawidłowo. Ważne, aby był to naprawdę sprawdzony specjalista. Jest nim chociażby https://www.komornikgladzik.pl, ale oprócz niego przy wielu sądach rejonowych działa wielu innych, godnych zaufania profesjonalistów.