Nowoczesna badanie jakim jest chromatografia jonowa, pozwala na bardzo szybkie oraz precyzyjne zbadanie wody jak i ścieków. Procedura rozpoczyna się od pobrania próbek z poszczególnych regionów oraz miejsce. Następnie w laboratorium wykorzystując nowoczesny chromatograf jonowy tak zwany METHROM 930 IC dokonuje się analizy jonowej. Składniki zdysocjowane, czyli w postaci jonowej można bardzo szybko oznaczać oraz określać zawartość poszczególnych pierwiastków. Należą do nich przede wszystkim mangan, cynk, kobalt, nikiel, miedź, ołów, żelazo, magnez. Jednocześnie niezbędne jest także oznaczanie jonów bronków, azotanów, chlorków, fluorków, siarczanów, oraz fosforanów.

Oznaczanie zawartości jonowej wody

Po ustaleniu zawartości poszczególnych jonów wymienionych pierwiastków można określić jakość wody oraz to czy jest ona przydatna do spożycia. W przypadku, kiedy ilość niektórych pierwiastków jest zbyt wysoka, czyli przekracza normy, wówczas woda nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Mogłaby powodować różnego rodzaju uszkodzenia organizmu oraz wywoływać trwałe szkody. Jednocześnie zanieczyszczona woda może także przyczyniać się do różnego rodzaju chorób, takich jak nowotwory czy też choroby przewlekłe.