Bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizowane jest na wiele sposobów. Odpowiadają za nie przede wszystkim kierowcy, którzy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów, zwłaszcza dotyczących prędkości. Przekraczając ustalone granice, narażamy siebie, jak i pozostałych uczestników ruchu. Zarządcy dróg zgodnie z przepisami umieszczają zatem stosowne oznaczenia, które informują kierowców o obowiązujących w danym miejscu zasadach poruszania się. Jedną z nich są fizyczne bariery, zabezpieczające wjazd na wyznaczony teren.

Czym są bariery ochronne?

Bariery drogowe służą temu, by uświadomić kierowcy, że na wyznaczonym obszarze obowiązuje ograniczenie prędkości. Zwykle wykorzystywane są na wiaduktach i nasypach, w pobliżu budynków oraz słupków. We wszystkich miejscach, w których wypadek lub kolizja mogą doprowadzić do poważnych zniszczeń. Aby bariera mogła prawidłowo spełniać swoją rolę, powinna być precyzyjnie wykonana, spełniając określone założenia. W ten sposób zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Po pierwsze powinna uniemożliwiać przekroczenie wydzielonego obszaru drogi czy pasa rozdziału. Innym elementem, który odgradza miejsce wjazdu pojazdom jest blokada parkingowa, czyli specjalne urządzenie, które zabezpiecza wyznaczone miejsce przed nieuprawnionym wjazdem samochodów. Zgodnie ze swoją nazwą najczęściej umieszczana jest na parkingach, ale również osiedlach. Ich mniejszą, jednocześnie mniej solidną formą są pachołki, których położenie można dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb.