Skrętka komputerowa to rodzaj specjalnego kabla sygnałowego, który wykorzystywany jest w instalacjach teleinformatycznych. Jego konstrukcja składa się z czterech par skręconych przewodów, co pozwala obniżyć wpływ zakłóceń elektromagnetycznych otrzymywanych z pozostałych urządzeń lub wzajemnych zakłóceń (tzw. przesłuchy). W związku z tym kable teleinformatyczne znajdują powszechne zastosowanie – nie tylko w instalacjach telefonicznych, ale również sieciach Ethernet. Co więcej, można podzielić je na kilka kategorii w zależności od budowy, prędkości transmisyjnej czy zastosowania. 

Kategorie skrętki komputerowej

Klasyfikowane są kategorie lub klasy okablowania, które zapewniają działanie aplikacji w różnych sieciach i wsteczną zgodność z dostępnymi już rozwiązaniami. Wymagania dla wybranych kategorii i klas okablowania strukturalnego definiują – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) oraz Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA). Wyróżnia się siedem podstawowych ich kategorii, a wśród nich dodatkowe podkategorie, które zobowiązane są spełniać określone normy jakości, które wpływają na ich funkcjonalność, użyteczność, jak i trwałość czy wytrzymałość w określonych warunkach.