Z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących służebności przesyłu wynika jasno, że strony zainteresowane – właściciel nieruchomości oraz przedsiębiorca zarządzający urządzeniami znajdującymi się na tej nieruchomości- powinny podpisać umowę dotyczącą zasad służebności. W umowie powinny znaleźć się informacje dotyczące wzajemnych praw i obowiązków obu stron, zwłaszcza w zakresie użytkowania nieruchomości przez przedsiębiorcę, a także wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Więcej o zasadach służebności przesyłu, jak i ubiegania się o odszkodowanie dowiesz się na stronie internetowej: https://www.nihil-obstat.pl/ustanowienie-sluzebnosci-przesylu/.

Zasady zapisane w umowie

Kto może ubiegać się o ustanowienia służebności przesyłu? Takie prawo przysługuje zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i przedsiębiorcy, jeśli nie dojdą do porozumienia w ramach umowy. W takiej sytuacji mogą skierować sprawę do sądu, wnosząc wniosek o ustanowienie służebności przesyłu w sposób przymusowy. Wtedy wysokość wynagrodzenia ustalana jest nie na podstawie umowy, ale na drodze sądowej. Sąd odpowiada za to, aby cały proces prawidłowo zweryfikował wszystkie dane dotyczące ustanowienia służebności przesyłu.