Każdego roku w Polsce liczba dłużników rośnie. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób decyduje się na wzięcia zobowiązania finansowego bez rzetelnego przeanalizowania swojej sytuacji materialnej. Takie przypadki są następstwem niemożności zaspokojenia wierzycieli w wyznaczonym terminie. Na szczęście są sposoby, które pomagają w odzyskaniu długu.

Skierowanie długu do zewnętrznej firmy windykacyjnej

W dzisiejszych czas firm, które oferują swoje usługi z zakresu windykacji wierzytelności jest wiele. Dlatego tak chętnie wierzyciele zwracają się ze swoimi sprawami do nich o pomoc. Oprócz tego firmy windykacyjnie posiadają swoje indywidualne metody odzyskiwania długów, które są na tyle skuteczne w większości przypadków, iż dłużnicy decydują się na szybkie uregulowanie swoich zobowiązań finansowych. Do jednych z takich firm należy: https://gradatin.pl. Windykacja dzieli się na twardą oraz miękką. Windykacja twarda to windykacja sądowa. Z kolei windykacja miękka to windykacja polubowna.

Windykacja miękka opiera się w głównej mierze na wysyłaniu monitów w postaci sms-ów, e-maili, jak również wykonywaniu częstych telefon do dłużnika z ponagleniem w spłacie. Oczywiście dla dłużnika jest lepiej, gdy reaguje na kontakt ze strony firmy windykacyjnej i wykazuje chęć spłaty swojego zaległego zobowiązania finansowego. Natomiast, jeżeli ze strony dłużnika brak jest jakiejkolwiek reakcji to firma windykacyjna może rozważyć wysłanie pracownika terenowego w miejsce zamieszkania. I jest to zarazem jeden z ostatnich elementów windykacji miękkiej (polubowne). Bowiem, gdy nie przyniesie ona żadnego skutku to sprawa zostaje skierowana do sądu, a wtedy dłużnik musi się liczyć z dodatkowymi kosztami, do których zalicza się koszty związane z rozpoznaniem sprawy przez sąd, a w następstwie musi liczyć się także z ewentualną egzekucją komorniczą. 

Umieszczenie dłużnika na Giełdzie Długów

Na Giełdzie Długów można umieścić dane dłużnika bez uprzedniego poinformowania go o tym fakcie. Wiele firm pożyczkowych decyduje się na taki ruch nawet po dwóch tygodniach zwłoki. Należy zaznaczyć, iż jest to bardzo dobre rozwiązanie, aby zmobilizować dłużnika do jak najszybszej spłaty zobowiązania, ponieważ jego dane są podane do publicznej wiadomości i każdy może taką informację o zadłużeniu zobaczyć.