Obiekty publiczne, a szczególnie takie, w których prowadzone są jakieś usługi lub przechowywane jest wartościowe mienie muszą się liczyć z ryzykiem włamań, kradzieży lub napadów rabunkowych. Tym samym powinny odpowiednio zadbać o magazynowane przedmioty, drogocenne produkty oraz bezpieczeństwo znajdujących się w nich osób. Do takich obiektów z pewnością należą hotele oraz galerie handlowe, ponieważ oba związane są z przepływem pieniędzy oraz wartościowymi przedmiotami.

Dlatego w wielu z nich znajdują się sejfy hotelowe, w których przechowywane są najbardziej cenne akcesoria, czasami środki ochrony osobistej, a także dzienny utarg. Dzięki takim zabezpieczeniom, osoby niepowołane nie mają dostępu do tej części obiekty, w której znajdują się wartościowe przedmioty lub pieniądze.

Ku bezpieczeństwu

Czasami wymagane są szczególne środki ostrożności, polegające na zabezpieczaniu obiektów publicznych przy użyciu broni. Przepisy obligują osoby posiadające uprawnienia do jej używania, by odpowiednio przechowywały i zabezpieczały swoje narzędzia. Mowa tutaj o szafach na broń, w których można je spokojnie odłożyć, kiedy nie są już potrzebne. Tym samym uniknąć samoistnego wystrzału, dostępu osób, które nie są uprawnione do posługiwania się nią. Szafa taka musi być koniecznie pancerna i zabezpieczona kodem szyfrującym, znanym tylko osobie lub grupie ludzi odpowiedzialnych za nadzór nad tym magazynem. Tego typu akcesoria są niezbędne w prawidłowym zabezpieczaniu obiektów użyteczności publicznej.