Ustawa, która weszła w życie w maju 2016 roku, wymusza na przedsiębiorcach obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Celem wprowadzenia tych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania firm, a także ograniczenie zużycia energii. Mniejsze zużycie energii przekłada się z kolei na niższą emisję CO2 podczas jej wytwarzania.

Bezpieczeństwo eksploatowania instalacji

Do najważniejszych badań wykonywanych podczas audytu energetycznego zaliczyć należy pomiary termowizyjne istniejących instalacji elektrycznych. Przeprowadzenie tego rodzaju czynności pozwala wykryć miejsca o podwyższonej temperaturze, co może świadczyć o nadmiernym zużyciu fragmentów instalacji lub jej nieprawidłowym połączeniu. Występowanie takich miejsc zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru. Coraz więcej firm ubezpieczeniowych podczas zawierania umowy ubezpieczenia wymaga raportu z pomiarów jako zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Optymalizacja kosztów działania firmy

Audyty energetyczne przedsiębiorstw przeprowadzają profesjonalne firmy, takie jak ta dostępna na stronie https://go-big.com.pl/. W ramach kompleksowych usług osoba prowadząca działalność gospodarczą uzyskuje informacje nie tylko na temat zużycia energii elektrycznej, ale również wskazówki dotyczące sposobu obniżenia rachunków za prąd. Jednym z nich jest założenie nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej darmowy prąd ze słońca. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z możliwości uzyskania dotacji na modernizację firm, pozwalających na optymalizację kosztów i ich obniżenie.