Kalibracja wagi analitycznej polega na wykonaniu czynności, które poprawiają wskazania wagi, aby umożliwić jak najdokładniejszy odczyt. Kalibracja musi zostać przeprowadzona zawsze, gdy zmienia się położenie danej wagi, nawet jeśli następuje to w tym samym pomieszczeniu lub gdy w miejscu usytuowania wagi dochodzi do zmiany temperatury oraz profilaktycznie w celu zmaksymalizowania dokładności pomiarów. Dlatego ważne jest, aby przeglądy i kalibracje wag odbywały się systematycznie.  

Co tą wagi analityczne?

Wagi analityczne mają wbudowany silnik, który steruje wewnętrznym wzorcem kalibracyjnym, ułatwiającym przeprowadzenie procesu kalibracji bez korzystania z zewnętrznego wzorca. Jedyną czynnością, którą należy wykonać to naciśnięcie przycisku i odczekanie do momentu, aż waga się rozgrzeje i osiągnie temperaturę roboczą. Automatyczna kalibracja włącza się, gdy nastąpi zmiana parametrów otoczenia np. nastąpi wzrost temperatury, która ma znaczący wpływ na dokładność ważenia. Aby proces kalibracji przebiegł pomyślnie należy go przeprowadzić dopiero po instalacji wagi.

Nie należy obciążać szalki i zabezpieczyć ją w taki sposób, aby zminimalizować wibracje i podmuchy powietrza. Oprócz wbudowanej automatycznej funkcji kalibracji istnieje możliwość kalibrowania wagi za pomocą obciążników zewnętrznych. Należy przy tym mieć na uwadze, aby dysponować odpowiednimi wzorcami zewnętrznymi, które do tego posłużą. Urozmaicona oferta sprawia, że sprzedaż produktów marki OHAUS nieustannie rośnie, co świadczy o wysokiej jakości i staranności dostarczanych produktów.