Służby mundurowe, a także różnego organizacje i instytucje państwowe, pomagają nam w walce z przestępczością oraz w rozwiązywaniu trudnych spraw. Istnieją jednak również jednostki prywatne, które za należytą opłatą, mogą wykonać dla nas pewne usługi takie jak zebranie dokumentacji dowodowej, sprowadzenie świadka, czy też ujawnianie nieuczciwej konkurencji. Wszystko to odbywa się w granicach prawa, a biura detektywistyczne jako takie właśnie jednostki, są niezależne, lecz współpracują często ze wspomnianymi wcześniej podmiotami. Osobą która wykonuje dla nas konkretne zlecenia jest prywatny detektyw. Zawód ten ma swoje wymagania i reguły, a prywatnym detektywem nie można zostać tak po prostu.

Droga do zostania detektywem

Na samym początku należy wiedzieć, że działania prywatnego detektywa reguluje bardzo ważna ustawa o usługach detektywistycznych. Według jej zapisów prywatnym detektywem może zostać osoba spełniająca szereg wymagań. Musi to być osoba, która przede wszystkim posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także m.in. ukończyła 21 lat życia, posiada przynajmniej wykształcenie średnie, pozostaje niekarana oraz legitymuje się dokumentem, który potwierdza odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, praw i obowiązków detektywa oraz zasad funkcjonowania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, takiej jak profesjonalne biuro detektywistyczne.

Spełniając takie warunki, a także odbywając wspomniane szkolenie, można ubiegać się o pozytywną opinię i wydanie oficjalnej licencji detektywa.