Konstrukcje blokowe 

Maszyny przemysłowe podczas pracy przenoszą obciążenia statyczne i dynamiczne, dlatego wymagają odpowiednich fundamentów, które są traktowane jako osobna konstrukcja. W zależności od potrzeb stosuje się fundamenty blokowe lub ramowe. Pierwsze z wymienionych mają postać masywnej bryły o mniej lub bardziej regularnym kształcie. Tego rodzaju konstrukcje charakteryzują się dużą sztywnością, dlatego traktowane są jako obiekty nieodkształcalne. Stosuje się je głównie pod maszyny tłokowe, pompy, silniki, a także kompresory. Fundamenty pod maszyny to najczęściej konstrukcje żelbetowe wytwarzane z betonu klasy od C20 do C25. Zadaniem zbrojenia jest zarówno przenoszenie naprężeń rozciągających, jak i zabezpieczenie fundamentów przed powstawaniem rys skurczowych. 

Fundamenty ramowe

Firmy, takie jak https://www.demar-pp.com.pl/ zajmują się również budową fundamentów ramowych. Tego rodzaju konstrukcje składają się z masywnej płyty głównej, na której ustawia się kilka ram poprzecznych. W celu ich usztywnienia stosuje się podłużną belkę oraz górną płytę fundamentu stanowiącą podstawę, do której przytwierdzana jest maszyna. Wszelkie przewody i urządzenia instalacyjne umieszczane są w przestrzeni znajdującej się pomiędzy słupami. Stabilność i nieodkształcalność fundamentów ramowych zapewnia żelbetowa płyta dolna o odpowiednio dobranej grubości. Tego rodzaju konstrukcje budowane są głównie pod maszyny obrotowe, takie jak turbosprężarki, turbodmuchawy, czy też przetwornice, które wytwarzają mniejsze siły bezwładności od urządzeń tłokowych.