Zbiorniki betonowe są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przetwórstwie mlecznym i spożywczym, w energetyce, produkcji chemicznej i uzdatnianiu wody pitnej.

Konstrukcje zbiorników różnią się znacznie w zależności od konkretnego zastosowania lub branży, a ich wykonaniem zajmują się profesjonalne firmy takie jak probud.pl. Na przykład, zbiornik betonowy, który jest używany do przechowywania płynnych chemikaliów może mieć specjalne cechy, takie jak wewnętrzne przegrody lub płyty przegrody, aby zapobiec mieszaniu się różnych chemikaliów. Inne rodzaje zbiorników betonowych mogą być wykonane z grubszych ścian, aby wytrzymać większe obciążenia ciśnieniowe.

Zbiorniki betonowe mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów, w tym:

Zbiorniki magazynowe

Są to najczęstsze rodzaje zbiorników betonowych i są wykorzystywane przez takie branże jak rafinacja ropy naftowej, przetwórstwo żywności i produkcja farmaceutyczna do przechowywania dużych ilości cieczy, takich jak olej, woda lub roztwory chemiczne. Zbiorniki magazynowe mogą być zaprojektowane do umieszczenia nad ziemią lub pod ziemią w zależności od potrzeb.

Zbiorniki przetwórcze

Zbiorniki przetwórcze są używane do przetwarzania materiałów poprzez procesy ogrzewania, chłodzenia lub mieszania i mogą mieć wewnętrzne przegrody, aby utrzymać materiały oddzielone w zbiorniku. Przykładem mogą być kadzie pasteryzacyjne w mleczarniach, gdzie mleko jest podgrzewane do wysokich temperatur w celu sterylizacji, a także chłodnie kominowe w elektrowniach, gdzie gorąca woda z turbin musi się ochłodzić przed zwróceniem jej do rzek.