Pojęcie efektywności energetycznej, zostało szczegółowo zdefiniowane w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku jako „…stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.”. Efektywność energetyczna określa więc stosunek efektu do energii zużytej do jego osiągnięcia, tym samym określając poprawność oraz skuteczność działania sprawdzanego systemu.

Właściciele oraz zarządcy budynków, zgodnie z ustawą z 2014 roku, zobligowani są do okresowej kontroli systemów grzewczych i urządzeń chłodniczych. Zgodnie z przepisami, urządzenia o mocy powyżej 12 kW, muszą podlegać kontroli minimum raz na 5 lat.

Kontrola efektywności energetycznej – wymóg czy korzyść?

Profesjonalna kontrola efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych https://clima-line.pl/oferta/pomiar-i-ocena-efektywnosci-energetycznej-urzadzen-chlodniczych, poza spełnieniem wymogów formalnych, dostarcza też istotnych informacji z punktu widzenia zarządzania zasobami. Proces ten zakłada bowiem m.in. weryfikację schematów funkcjonowania systemu, sprawdzenie nastaw oraz strategii automatycznej regulacji, skontrolowanie efektywności systemu wentylacji, porównanie mocy urządzeń oraz aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą. Wszystkie, zdobyte podczas kontroli, informację służą przygotowaniu precyzyjnych wytycznych, których wdrożenie może poprawić skuteczność działania sprawdzanych urządzeń, co finalnie przełoży się na zmniejszenie strat energii i większą oszczędność pieniędzy.