Pierwszeństwo na drodze to najważniejsza zasada, której trzeba przestrzegać. Od tego zależy bezpieczeństwo na drodze każdego uczestnika ruchu. W Polsce wyznaczają je znaki pionowe i poziome, czyli te, które są zamieszczone na słupach przy drodze i te, które są namalowane na powierzchni jezdni. Od ich znajomości zależy, czy nie będziesz stanowić zagrożenia na drodze i jak będziesz się po niej poruszać.

Znaki informujące o pierwszeństwie

Najważniejszymi znakami mówiącymi o tym, kto ma pierwszeństwo, są znaki A7, D1 i B20, czyli kolejno „ustąp pierwszeństwo”, „masz pierwszeństwo” i „stop”. Pierwszy znak to odwrócony żółty trójkąt w czerwonej ramce, drugi to żółty czworokąt w białej ramce, a ostatni to czerwony sześciokąt z napisem STOP. Osoby, które na skrzyżowaniu widzą znak D-1 mogą jechać, osoby ze znakiem A-7 muszą poczekać, aż będzie ich kolej, a samochody jadące z ulicy ze znakiem B-20 muszą ustąpić pierwszeństwo każdemu innemu pojazdowi na drodze.

Na wąskich drogach z kolei informuje znak B31, jak i D5. Oba zawierają dwie strzałki skierowane w różne strony. Pierwszy z nich jest okrągły i oznacza, że należy przepuścić osoby nadjeżdżające z przeciwka. Drugi to niebieski kwadrat i sygnalizuje sytuację odwrotną, czyli osoba, która go widzi, może jechać pierwsza. Najczęściej występuje w miejscach, w których zwęża się droga, na wąskich mostach albo kiedy trwają prace budowlane, które zajmują jeden pas ruchu. Trzeba jednak zachować przy nim szczególną ostrożność, bo kierowca nadjeżdżający z przeciwka może nie widzieć, co dzieje się w ciemnym tunelu albo na wąskim zakręcie.