Zdecydowanie bardzo potrzebnym elementem każdej instalacji, gdzie mamy do czynienia z parą lub cieczą są odpowiednie zawory odcinające, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa całej instalacji oraz ochrona przed nieszczelnościami. Ważną ich rolą jest także pomoc w prawidłowej eksploatacji. Ponadto pozwalają one na odcięcie części technologicznej instalacji w przypadkach nieuzasadnionych, jak i z powodu awarii bądź konieczności wymiany któregoś elementu armatury lub innych urządzeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, to koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią tego artykułu.

Skuteczność działania zaworów

Jeśli chodzi o zawory odcinające, to warto wiedzieć, że nierzadko z powodu teoretycznych oszczędności ludzie decydują się na pominięcie wykorzystania zaworów odcinających w swoich instalacjach. Nie jest to do przyjęcia w żadnej instalacji, niezależnie od jej miejsca zarówno w przypadku instalacji wodnej jak i gazowej. Jeśli chodzi o to, kiedy można i jak zamontować odpowiednie zawory odcinające, aby skutecznie ograniczyć napływ pary, to należy wiedzieć o tym, że powinny być one umieszczane:

  • na połączeniach wodociągowych (główny zawór instalacji z wodomierzem),
  • na odgałęzieniach przewodów poszczególnych stref zasilania (przewody rozdzielcze),
  • w miejscu, gdzie odcina się dopływ wody do pionu,
  • na odgałęzieniach od pionu do punktów czerpalnych,
  • przed filtrami wody.

Z pewnością sens tego typu inwestycji odnajdziemy w sytuacjach awaryjnych, kiedy to tak dobrze podjęte wcześniej decyzje uchronią nas przed katastrofą. Również w instalacjach c.o. montuje się odpowiednie zawory odcinające, umieszczając je za elementami takimi jak kocioł, pompy, filtry, wymienniki ciepła, rozdzielacze, czy zawory zawrotne.

Artykuł napisany we współpracy z Panem Jędrzejem Kaczmarkiem, właścicielem sklepu oferującego armaturę przemysłową.