Sprawność instalacji elektrycznej zapewnia nam komfort i bezpieczeństwo. By taki stan trwał nieprzerwanie, instalację trzeba regularnie badać. Robi się to za pomocą pomiarów, które wykonują uprawnieni elektrycy. Prawo nakłada obowiązek okresowego wykonywania takich testów, zarówno w obiektach przemysłowych, jak i w domach oraz mieszkaniach.

Jak często zapraszać elektryka?

Skupimy się na prywatnych lokalach, ponieważ to jest najbardziej interesujące dla większości internautów. Otóż domowa instalacja powinna być badana przynajmniej raz na pięć lat. Oczywiście w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów z prądem, na przykład mrugających żarówek bądź braku napięcia w części gniazdek, powinniśmy niezwłocznie przeprowadzić dodatkowe pomiary elektryczne cennik takich usługi nie jest wygórowany, a musimy pamiętać, że tutaj chodzi przede wszystkim o nasze życie i zdrowie, które jest bezcenne. Mieszkając w bloku często możemy liczyć na sfinansowanie pomiarów przez spółdzielnię.

Co sprawdza się podczas badań?

Najważniejszymi testami, jakie elektrycy wykonają na naszej instalacji, jest pomiar impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji izolacji. Wykonuje je praktycznie każda z firm elektrycznych w Poznaniu. Pierwszy pomiar polega na sprawdzeniu, czy na przewodach prąd nie napotyka nadmiernego oporu. Mogłoby to być spowodowane na przykład zaśniedziałym połączeniem. Kable w takim miejscu będą się intensywnie grzały, co groziłoby wystąpieniem pożaru. Natomiast pomiar rezystancji izolacji mówi nam, czy gdzieś nie dochodzi do przebić pomiędzy poszczególnymi żyłami przewodów, które również mogą mieć opłakane skutki, takie jak pożar czy porażenie prądem.